Samenwerking MAIN Energie en Sprinx: 24/7 energiemonitoring voor vastgoedklanten

18-09-2017 | De vastgoedmarkt is een dynamische wereld waar huurderswisselingen en mutaties aan de orde van de dag zijn. Gezien de terugkerende problematiek inzake het doorberekenen van het werkelijk energieverbruik aan huurders is energieleverancier MAIN Energie een partnership met Sprinx aangegaan voor de levering van Eniscope*. Dit is een unieke realtime monitoringsoplossing die álle energiestromen in een gebouw zichtbaar en beheersbaar maakt. Vastgoedklanten van MAIN Energie kunnen nu moeiteloos de werkelijke energieverbruiken van hun huurders inzien en vervolgens doorberekenen. Ook krijgen huurders gedetailleerd inzicht in hun verbruik, wat de relatie huurder-beheerder ondersteunt. 

Monitor per ruimte, huurder of verdieping

Eniscope maakt een einde aan de servicekostenproblematiek van de vastgoedmarkt. Onnauwkeurige jaarlijkse meterstandopname op hoofdmeterniveau maakt plaats voor gedetailleerd verbruik per seconde en op ieder gewenst niveau. Denk aan verdiepingen, losse installaties, laadpalen, liften, et cetera.

Met behulp van slimme tussenmeters is bijvoorbeeld het energieverbruik per huurder of tijdens leegstand van een (gedeelte van het) gebouw eenvoudig te monitoren en te handhaven. Ook leegstaande gebouwen hebben namelijk vaak ongewenst ‘sluipverbruik’ dat niet te traceren is via conventionele energiemeters. De online portal biedt eenvoudig inzicht, en draait energierapportages automatisch uit. Tevens zijn extra elektragroepen, meetpunten en zelfs gehele gebouwen makkelijk te integreren, zodat de klant in één oogopslag inzicht heeft in zijn gehele vastgoedportefeuille.

Optimaliseer inefficiënte technische installaties

Door gebruik te maken van Sprinx Energy Efficiency (SEE), kunnen de klanten in kleine stappen de verspilling wegwerken. Sprinx stelt dan de technische installaties efficiënter in met gegarandeerd resultaat. Er is al heel snel 10% te besparen, maar het dubbele is ook makkelijk haalbaar. En dat zonder één cent te investeren!

Voor meer informatie, neem contact op met Sprinx of MAIN Energie.

* MAIN Energie biedt Eniscope aan zijn klanten aan onder de merknaam Energiescope. 

Sprinx en MAIN Energie ondertekenen samenwerking Eniscope