Imprint

Sprinx International B.V.
Westerstraat 37
3016 DG Rotterdam

Directeur-eigenaar
F.O. Bosch

Contact
T +31 (0)10 225 06 00
info@sprinxinternational.com

Kamer van Koophandelnummer
24463205

BTW-nummer
NL8210.09.862.B01

Disclaimer

Sprinx International B.V. (Kamer van Koophandel: 24463205), hierna te noemen Sprinx, verleent u hierbij toegang tot www.sprinxinternational.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Sprinx behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Sprinx spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sprinx. In het bijzonder zijn alle prijzen en cijfers op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sprinx nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden materialen liggen bij Sprinx en zijn licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sprinx, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Realisatie

Het concept en de uitvoering van deze website zijn verzorgd door Atlantis Creative.