Kantoorgebouwen verbruiken meer energie dan energielabel aangeeft

10-07-2017 | Maar liefst 65% van de Nederlandse kantoorgebouwen heeft een hoger energieverbruik dan het bijbehorende energielabel aangeeft. Van de panden met een energielabel C of beter presteert 70% slechter dan je op basis van het label zou verwachten. Bovendien neemt dit verschil toe naarmate het Energielabel beter (groener) wordt. Dat blijkt uit onderzoek van e-nolis, uitgevoerd bij 119 gebouwen met een totaal vloeroppervlak van 1,1 miljoen vierkante meter.

Complexiteit systemen leidt tot prestatieverlies

Het verschil tussen de verwachte energieprestatie en gemeten energieverbruik is te wijten aan de complexiteit van de klimaatsystemen. Gebouwen met een beter energielabel hebben complexere systemen dan gebouwen met een slechter energielabel. Maar die systemen blijken vaak niet optimaal ingesteld: zo zijn installaties soms onnodig door te draaien buiten gebruikstijd. Verder is er meer kennis nodig voor de installateur om de systemen juist af te stellen.

Besparingspotentie kantorensector gelijk aan verbruik van gemeente Den Haag

De onderzochte kantoorpanden laten een gemiddelde kostenbesparingspotentie van 2,29€/m² zien en een energiebesparingspotentie van 0,37 PJ. Voor de totale kantorensector betekent dit dat de besparingen op kunnen lopen tot maar liefst 17 PJ. Dit is meer dan het totale energieverbruik van de gemeente Den Haag (inclusief duurzame warmte en snelwegen). Hiermee kan binnen de kantorensector een kostenreductie worden behaald van 120 miljoen euro!

Jouw besparingspotentieel volledig benutten? Sprinx helpt je verder!

Door Sprinx in te zetten, krijg je (weer) grip op je energieverbruik. En ga je gegarandeerd energie besparen, zonder dat je inlevert op het werkcomfort. Dankzij onze uitgebreide kennis van klimaatinstallaties zijn wij in staat zonder investeringen ruim 17% te besparen op je energierekening. Meer weten? Neem contact met ons op!

Voorbeeldverbruik Energiemanagement

Kantoorgebouwen verbruiken meer energie dan label aangeeft