Let op nog 4 maanden tot de Informatieplicht

Bent u op de hoogte van deze informatieplicht? Met de Wet Milieubeheer heeft u deze informatieplicht voor 1 juli 2019.
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.

U kunt invulling geven aan deze energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden:

U neemt alle van toepassing zijnde EML maatregelen
Heeft uw bedrijf of instelling alle toepasselijke erkende maatregelen voor uw bedrijfstak genomen? Dan voldoet u in principe aan de wettelijke energiebesparingseisen.

U neemt een deel van de van toepassing zijnde EML maatregelen
Neemt uw bedrijf of de instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor haar bedrijfstak? Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Er is voor uw bedrijf of instelling geen EML
Dan neemt u binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw bedrijf een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht

U komt er niet uit? Bel ons dan voor een vrijblijvend advies: 010- 2250600