Gaswinning verkleinen – energiebelasting verhogen

Kennisblog

01-02-2018 | Vandaag heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Wiebes van Economische zaken geadviseerd om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te verkleinen. Deze maatregel ligt in lijn met het verder afbouwen van de gaswinning. De overheid implementeert sinds 2016 al diverse maatregelen, waaronder het verhogen van de energiebelastingen. Dit heeft grote invloed op de hoogte van je energierekening.

Rekenvoorbeeld

Een gemiddeld kantoor van 590 m2 met meer dan 20 mensen verbruikt per jaar 67.850 kWh aan elektriciteit en gemiddeld 11.800 m3 aan gas.* De kosten voor álleen de belasting worden hieronder weergegeven. Bij gelijkblijvende energietarieven zal je dus ruim €1.000 meer betalen aan energiebelasting in 2018 ten opzichte van 2016.

Onderneem nú actie om de stijgende kosten te stoppen!

De energiekosten zullen door de stijgende energiebelastingen blijven oplopen. Wij kunnen je helpen met het nemen van maatregelen om per direct energie en dus kosten te besparen. Zonder af te doen aan het werkcomfort! Neem vandaag nog contact op via: +31 (0)10 225 06 00 of info@sprinxinternational.com.

Energiebelasting elektriciteit gaswinning

Energiebelasting gas gaswinning

Bovenstaande figuren geven de jaarlijkse kosten weer van energiebelasting bij een gemiddeld kantoorpand.

In 2050 geen CO2 uitstoot meer

In 2016 wist 86% van de Nederlanders** nog niet dat het verwarmen van huizen en gebouwen tegen 2050 geen CO2-uitstoot meer mag veroorzaken. Er mag dus niet meer op gas worden gestookt. Verwarming van kantoren en huizen zal worden overgenomen door warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit industrie, afvalverbranding en warm water uit geothermie.

De belasting is direct gekoppeld aan het aantal kilowattuur elektriciteit en kubieke meter gas dat je op jaarbasis verbruikt. De stijging in energiebelasting op gas lijkt vele malen hoger dan op elektriciteit. Echter, omdat je ongeveer 6x meer elektriciteit verbruikt dan gas, is de stijging (in euro’s) vele malen hoger dan de stijging van de gasbelasting. Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe maatregel ingevoerd: Opslag Duurzame Energie (ODE). Dit betreft een extra belasting op energieverbruik van elektriciteit en gas. Deze is ook in bovenstaand voorbeeld verwerkt.

* Bron: energievergelijken.nl

** Enquête van HIER klimaatbureau

Gaswinning verkleinen - energiebelasting omhoog