Forse toename energieprijzen verwacht: zowel leveringstarieven als energiebelasting en ODE zullen stijgen

24-11-2017 | De energierekening van zowel huishoudens als bedrijven wordt vanaf 2018 zwaarder belast. De energieprijs vertoonde de afgelopen jaren juist een dalende trend, maar daar komt met een tweetal ontwikkelingen zeker de komende vier jaar een eind aan.

Stijgende energiebelasting

Ten eerste gaan burgers en bedrijven meer energiebelasting en heffing opslag duurzame energie (ODE) betalen. Van alle energiebelastingen die de overheid int, komt 50-55% voor rekening van burgers, tegen 45-50% bij bedrijven. Volgens het ministerie van Financiën betaalt een gemiddeld huishouden tegen 2021 naar verwachting €584 belasting, een stijging van maar liefst €222, ofwel 38%, ten opzichte van 2017. Deze berekening is gebaseerd op milieumaatregelen uit vorige kabinetten die de komende jaren nog doorwerken en op de plannen in het nieuwe regeerakkoord.

Hogere grondstofprijs

Daarnaast stelt ABN Amro in hun Energiemonitor dat een hogere olieprijs, de aanhoudend stijgende vraag naar elektriciteit en het stilleggen van kerncentrales in Frankrijk en België ook bijdragen aan de stijging van de leveringstarieven. Deze twee landen importeerden daardoor meer gas en kolen, waardoor zowel de gasprijs als de kolenprijs steeg. Dit sijpelde uiteindelijk ook door in de prijs voor elektriciteit en CO2-emissierechten.

Energiebelasting stijgt verder in 2018