EBS-systeem verplicht vanaf 1 januari 2018, wat betekent dit voor jou?

20-12-2017 | De Europese en Nederlandse wetgevers hebben diverse akkoorden gesloten om energieverbruik in Europa drastisch te verlagen. Om deze akkoorden te intensiveren wordt een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) per 1 januari 2018 opgenomen als erkende maatregel voor energiebesparing. Met een EBS meet, registreer en bewaak je actief de verschillende energiestromen in je gebouw. Tevens kun je rapportages maken over het functioneren van je technische installaties. Op die manier laat je aan het bevoegd gezag zien dat je voldoet aan de eisen van duurzaam beheer en onderhoud (DBO).

Klimaatinstallaties

De focus van een EBS ligt vooral op het monitoren van de klimaatinstallaties, omdat die volgens ECN-onderzoek in 70% van de gevallen niet optimaal functioneren. Met een EBS kan de wetgever de optimale instellingen van klimaatinstallaties voor verwarming, koeling en ventilatie borgen.

EBS-verplichting: voor wie?

Je bent verplicht een EBS aan te schaffen als jouw gebouw valt onder de Wet milieubeheer en jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt. EBS is opgenomen in de lijsten voor (1) gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, (2) kantoren, (3) onderwijsinstellingen, (4) sport en recreatie, (5) hotels en restaurants en (6) de detailhandel.

Eniscope sluit naadloos aan op de eisen van een EBS

Eniscope laat je dankzij realtime monitoring uitgebreid zien hoeveel je verbruikt en waar je exact verspilt. Zo kun je eenvoudig concrete acties doorvoeren die kunnen leiden tot forse energie- én kostenbesparingen.

Monitor – Analyse – Act – Result

Sprinx helpt je hierbij. Wij analyseren de energiegegevens van je gebouw, en rapporteren dit aan je terug. Waar nodig stellen we je technische installaties efficiënter in middels onze dienstverlening SEE (Sprinx Energy Efficiency) om de verspilling te elimineren. Dit betekent direct gegarandeerd resultaat én behoud of zelfs verbetering van comfort. Zo stap je vol energie het nieuwe jaar in!

Maak een vrijblijvende afspraak!

Energie Bewakings en -registratiesysteem (EBS) verplicht per 01-01-2018