Laat je EED energy-audit uitvoeren door Sprinx!

In 2012 stelde het Europees Parlement de Richtlijn Energie-Efficiëntie op, ofwel de Energy Efficiency Directive (EED), om het Europese energiebeleid te versnellen. Deze richtlijn verplicht alle grote ondernemingen* in Nederland tot het (laten) uitvoeren van een vierjaarlijkse energie-audit. Alle energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen moeten verplicht worden uitgevoerd.

De EED: voor wie?

De EED-verplichting is van toepassing voor bedrijven met:

  • in totaal meer dan 250 FTE in dienst;
  • óf een totale jaaromzet van minimaal €50 miljoen;
  • óf een totaal jaarlijks balanstotaal van minimaal €43 miljoen.

De verplichting geldt niet voor bedrijven die deelnemen aan de MJA3 en MEE, of die ISO 50001 of ISO 14001/14051 gecertificeerd zijn.

 

Nog geen EED-audit laten uitvoeren? Kom snel in actie!

De oorspronkelijke deadline voor de EED-audits was 5 december 2015. In de praktijk worden er, 2 jaar later, nog steeds bedrijven aangeschreven, audits uitgevoerd en hebben de Omgevingsdiensten nog lang niet alle ingediende rapportages nagekeken. Deze vertraging wil echter niet zeggen dat er geen EED-verplichting meer is voor bedrijven die nog geen audit hebben laten doen. Sterker nog, het bevoegd gezag heeft zijn capaciteit opgeschaald en is actiever met het aanschrijven en toezien op de verplichting. Het zou dus zomaar kunnen dat je binnenkort beboet gaat worden als blijkt dat je je zaken niet op orde hebt.

Valt jouw bedrijf onder de EED-verplichting, dan dien je zo snel mogelijk een EED-audit uit te (laten) voeren en een Plan van Aanpak op te stellen. Is dit Plan inmiddels goedgekeurd, dan dien je zo snel mogelijk te beginnen met de uitvoering van de besparingsmaatregelen. Het bevoegd gezag zal tussentijds gaan vragen naar de status van de uit te voeren maatregelen, welke je (met bewijslast) moet kunnen onderbouwen.

Is er nog onduidelijkheid over het aandeel van de huurder en de eigenaar (de zgn. split incentive)?

Alle huurders en gebruikers van vastgoed zijn audit plichtig. Vallen echter één of meerdere in kaart gebrachte besparingsmaatregelen buiten het gehuurde? Neem dan contact op met de eigenaar om af te stemmen hoe deze maatregelen worden uitgevoerd. Is de eigenaar namelijk ook belast, dan zal het bevoegd gezag de eigenaar op zijn verplichtingen wijzen.

In 2019 start tweede strengere fase audits

De eerstvolgende grote deadline is 5 december 2019. Dan start de tweede fase van de EED, waarvoor strengere eisen zullen gelden. Vóór die tijd moeten alle maatregelen uit de eerste audit uitgevoerd zijn én dient de tweede audit te zijn aangeleverd bij het bevoegd gezag.

Meer informatie? Wij helpen je met het EED-rapport, het Plan van Aanpak én het uitvoeren van de maatregelen!

Met meer dan 300 uitgevoerde energie-audits heeft Sprinx ruime ervaring met het opstellen van uitgebreide EED-rapporten en Plannen van Aanpak. Onze energieadviezen zijn doelmatig en pragmatisch van aard. Rapportages voldoen niet alleen aan de criteria van de EED-richtlijn, maar geven volledig inzicht in de energieverbruiken en mogelijkheden. Daarnaast leveren ze je gegarandeerd geld op, per direct!

Vervolgens kun je de te nemen energiebesparende maatregelen door ons laten uitvoeren. Wij gaan op basis van een prestatiecontract aan de slag om de gebouwgebonden installaties te optimaliseren en de energieverspilling weg te nemen. De resultaten leggen we van tevoren contractueel vast. Je loopt dus geen risico! Lees meer over onze SEE-garantie.

Wil je een energie-audit door Sprinx laten uitvoeren of meer informatie over dit onderwerp? Bel ons dan op 010-225 06 00, vul het contactformulier in of stuur een mail.

Bel ons op +31 (0)10 225 06 00 of klik hier


Wetgeving voor het MKB

Het MKB valt onder het Activiteitenbesluit. Onder deze regeling vallen alleen bedrijven die meer verbruiken dan de ondergrens van 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh elektriciteit. Meer info vind je hier.

EED